Usługi detektywistyczne Gdańsk

Usługi detektywistyczne dla klientów biznesowych

Analiza wiarygodności firm – kontrahentów

 • minimalizacja ryzyka współpracy z firmami
 • wywiad i zbieranie opinii na temat kontrahentów
 • analiza i przewidywanie konsekwencji przed zawieraniem nowych umów
 • weryfikacja legalności dokumentów i firm
 • poszukiwanie majątku firm

Monitoring Należności

 • pieczęć prewencyjna
 • kontrola terminów płatności
 • wysyłanie wezwań do zapłaty
 • kontakt telefoniczny

Windykacja należności

 • wysłanie wezwań do zapłaty
 • weryfikacja stanu majątkowego dłużnika – wywiad detektywistyczny
 • negocjacje z dłużnikiem
 • dopisanie dłużnika do KRD
 • przygotowanie materiału dowodowego do przeprowadzenia skargi pauliańskiej

Bezpieczeństwo w firmie

 • ustalanie sprawców kradzieży i nadużyć w firmach
 • wszechstronny wywiad dotyczący nowo zatrudnianego pracownika
 • ustalanie pracowników dokonujących wewnątrz firmowych kradzieży i przywłaszczeń oraz działających na niekorzyść firmy
 • sprawdzanie uczciwości, wiarygodności i przeszłości kryminalnej zatrudnianych osób
 • sprawdzanie pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich
 • sprawdzanie przebiegu kariery zawodowej
 • wykrywanie kamer i podsłuchów

Specjalistyczne usługi informatyczne

 • odzyskiwanie danych z laptopów, komputerów, telefonów komórkowych i innych nośników danych
 • sprawdzanie sprzętu komputerowego oraz smartfonów pod kątem oprogramowania szpiegowskiego
 • monitorowanie aktywności pracowników na stanowiskach pracy

Jakość usług w firmie

 • tajemniczy klient – dyskretne sprawdzanie jakości i standardów obsługi oraz indywidualnego podejścia do klienta
 • sprawdzanie znajomości towarów i usług oraz znajomości wprowadzanych promocji

Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi

 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
 • rekonstrukcja przebiegu zdarzenia
 • ustalanie świadków zdarzeń

Ochrona zastrzeżonych nazw handlowych i znaków towarowych

 • zbieranie informacji na temat wprowadzania do obrotu podrobionych towarów i produktów opatrzonych zastrzeżonymi znakami i nazwami handlowymi
 • ustalanie miejsc produkcji podrobionych towarów
 • ustalanie osób trudniących się takim procederem

Współpraca z firmami transportowymi

 • monitorowanie i ochrona przewożonych towarów
 • doraźna ochrona składowanych towarów i mienia
 • monitorowanie poruszania się aut służbowych

Usługi detektywistyczne dla klientów indywidualnych

Sprawy rozwodowe – zbieranie dowodów zdrady

 • obserwacja współmałżonka i gromadzenie materiału dowodowego w postaci zdjęć i nagrań wideo
 • potwierdzenie lub wykluczenie zdrady w związkach małżeńskich i partnerskich

Sprawdzanie opiekunów dzieci – niań

 • sprawdzenie kandydatki lub opiekunki pod kątem przeszłości kryminalnej i patologicznych zachowań
 • dyskretna obserwacja miejsca opieki nad dzieckiem w celu sprawdzenia rzetelności i prawidłowej opieki nad dzieckiem

Bezpieczeństwo dzieci

 • obserwacja towarzystwa w jakim przebywa dziecko
 • badanie substancji znalezionych przy dziecku pod kątem zawartości narkotyków i wykonywanie testów na obecność narkotyków w organizmie
 • ochrona osobista dzieci

Przemoc i molestowanie seksualne

 • doradztwo, konsultacje i przeciwdziałanie patologicznym zachowaniom
 • pomoc w zgromadzeniu dowodów na potrzeby postępowania sądowego

Mobbing i molestowanie w miejscu pracy

 • doradztwo na temat postępowania w przypadkach mobbingu i molestowania w pracy
 • pomoc w zgromadzeniu dowodów na potrzeby postępowania sądowego

Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się

 • ustalanie miejsca pobytu osób zaginionych i ukrywających się
 • ustalanie przyczyn zaginięć i okoliczności z tym związanych

Wykrywanie kamer i podsłuchów w miejscu zamieszkania

 • kontrola miejsc w których mogą się znajdować podsłuchy i kamery
 • wykrywanie i dezaktywacja kamer oraz podsłuchów