Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się

Poszukiwanie zaginionych osób

Ten rodzaj usług związany jest z ogromnymi emocjami i oczekiwaniami ze strony zleceniodawców. Prywatni detektywi z Gdańska podejmując się zlecenia zwracają uwagę na fakt, że współdziałanie z policją często jest najwłaściwszym działaniem. Za zaginionych uznawane są osoby, które nie przebywają w znanym miejscu pobytu i istnieje podejrzenie, że mogły paść ofiarą zbrodni, popełnić samobójstwo lub z powodu chorób i stanu umysłowego, nie kierują w racjonalny sposób swoim postępowaniem.

Licencjonowany detektyw, współdziałając z policją, pomoże w systematyczny sposób dokonać oceny sytuacji i pomóc najbliższym w skoordynowaniu poszukiwawczych czynności. Samodzielne działania detektywów dotyczą osób, które opuściły dom, z powodu pobudek osobistych – chęci zmiany sytuacji życiowej, ucieczki od partnera. Detektyw Gdańsk podejmuje się takich zleceń w sytuacji, kiedy nic nie wskazuje na zamiar targnięcia się na własne życie. Często wraz z osobą znikają rzeczy osobiste zaginionego.

Zaginięcia dotyczą także ucieczek osób nieletnich z rodzinnych domów, zaginięcia, z podejrzeniem o porwanie rodzicielskie oraz zaginięcie osób chorych psychicznie. Poszukiwanie zaginionych przy współdziałaniu z policją może przynieść korzystne efekty. W razie nawiązania z poszukiwanym kontaktu, sprawdzają się metody detektywistyczne oparte na dyskrecji i zaufaniu.

Poszukiwanie ukrywających się

Osoby uznane za zaginione mogą ukrywać się przed członkami rodziny lub groźnymi dla siebie osobami, kierując się różnymi przesłankami:

  • chęcią uniknięcia kontaktu z wierzycielami,
  • ucieczką przed organami ścigania,
  • zerwania kontaktu z członkami rodziny,
  • zerwania kontaktu z osobami z przeszłości.

Licencjonowani prywatni detektywi z biura detektywistycznego specjalizują się w poszukiwaniu osób ukrywających się.

W takich zleceniach detektywi zajmują się ustaleniem miejsca pobytu. Czynności operacyjne są długotrwałe i wymagają zastosowania szczególnych metod. Zwykle nasi detektywi obracają się w środowisku uciekiniera, zdobywając krok po kroku potrzebne informacje. Na każdym etapie działalności kontaktują się z Klientem składając wyczerpujące raporty z poszukiwań, uzupełnione zebraniem dowodów. Detektyw działa w oparciu o prawo i etykę zawodową, mając na względzie korzyści Klienta.

Poszukiwanie krewnych

Licencjonowani detektywi podejmą się ustalenia miejsca zamieszkania krewnych, z którymi utracono kontakt. Pobudkami poszukiwania krewnych mogą być sprawy spadkowe, kiedy ustalenie dziedziczenia wiąże się z obecnością krewnego. Często Klienci pragną nawiązać kontakty z rodziną, znaną sobie w latach dzieciństwa, z którą więzi zostały przerwane.

Detektywi zajmą się analizą informacji dostarczonych przez zleceniodawców. Mogą nimi okazać się notesy ze starymi adresami, wspomnienia miejsc pobytu, dane osobowe krewnych. Poszukiwania krewnych obejmują wiele czasochłonnych działań operacyjnych, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, podróże w miejsca mogące wiązać się z obecnością poszukiwanych – w kraju i za granicą.

Każde zlecenie kończy szczegółowy raport poparty zebranymi i wyselekcjonowanymi materiałami faktograficznymi.

Zachęcamy do zwrócenia się do nas, jeśli poszukujecie Państwo zaginionych osób. Czas jest w takich wypadkach sprawą najważniejszą! Świadczymy również usługi w zakresie sprawdzania opiekunek do dziecka oraz sprawdzamy bezpieczeństwo dzieci w szkole oraz poza szkołą.