Mobbing, stalking i molestowanie w miejscu pracy, szkole

Nękanie w miejscu pracy

Nękanie osób jest przestępstwem. Stalkerzy nie ustają jednak w prześladowaniu swoich ofiar, często próbując ukarać nękane osoby za krzywdy, których w swoim mniemaniu doznały z ich strony. Więcej osób nękających notuje się wśród kobiet. Powodem ich zachowania bywa zawód miłosny, niewłaściwie ulokowane uczucia, a nawet zemsta na partnerze.

Wyróżnić można dwie odmiany stalkingu:

  • cyberstalking przebiegający przy pomocy Internetu oraz urządzeń elektronicznych. Stalker wysyła do upatrzonej osoby e-maile, pojawia się na portalach społecznościowych, wysyła SMS-y, dzwoni i uporczywie domaga się uwagi. Można zauważyć, że tę odmianę nękania stosują również niektóre firmy windykacyjne, uznając, że tylko w ten sposób nakłonią dłużnika do spłacenia zobowiązania.
  • kradzież wizerunku osoby, poprzez podszywanie się pod nią na portalach społecznościowych i umieszczanie treści naruszających czyjeś dobro.

Klienci, którzy padli ofiarą stalkingu mogą skorzystać ze pomocy naszej Agencji detektywistycznej. Warto zaznaczyć, że osobom prześladowanym przysługuje utajnienie danych, w przypadku zgłoszenia sprawy w prokuraturze.

Jeśli jesteś ofiarą skaltingu pomoc znajdziesz u prywatnego detektywa. Nie wahaj się zadzwonić – pomożemy w ustaleniu stalkera i zgromadzeniu wszelkich dowodów do wykorzystania w sądzie.

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w pracy jest formą znęcania się psychicznego nad podwładnymi wobec nieasertywnych. Problem ten dotyczy zwykle osób nieśmiałych, o słabszej konstrukcji psychicznej. Ośmieszanie, poniżanie i podważanie kompetencji osób, to najczęstsze procedery ujmowane wspólną nazwą mobbing. Dyskryminacja w pracy prowadzi do zastraszania i zmuszania pracowników do wykonywania poleceń, godzących w ich godność i poczucie własnej wartości. Osoby stosujące nękanie wykorzystują strach pracowników przed utratą pracy i ich niemoc w przeciwstawieniu się oprawcom. W wystąpieniu na drogę prawną osobom, które stały się ofiarą dyskryminacja w pracy, pomoże Agencja Detektywistyczna.

Licencjonowani detektywi z Gdańska uzyskają dowody mobbingu w pracy i przygotują dokumentację do sądu.

Mobbing w szkole. Jak pomóc dziecku?

Szczególnie niebezpieczny dla zdrowia psychicznego i fizycznego jest mobbing w szkole. Uczniowie są prześladowani przez kolegów, często silniejszych i starszych. Dziecko może być zmuszane do podejmowania się dodatkowych zadań za nękających kolegów, jest ośmieszane z powodu mniejszej sprawności ruchowej, dobrych ocen lub sympatii ze strony nauczycieli. Mobbing w szkole możliwy jest także ze strony pedagogów, co powinno znaleźć rozwiązanie w czasie rozmów rodziców z dyrekcją.

Dziecko nie zawsze wyjawi przyczynę swojego przygnębienia. Warto obserwować symptomy – utratę apetytu, niechęć przed wyjściem z domu, płaczliwość, oznaki strachu. Pomóc powinna rozmowa z udziałem wychowawcy i szkolnego pedagoga. Wykrycie sprawców mobbingu w szkole to zapewnienie wszystkim uczniom poczucia bezpieczeństwa.

Zachęcamy do skorzystania z usług detektywistycznych oferowanych przez biuro detektywistyczne Gdańsk. Zachęcamy do zgłaszania się zarówno uczniów cierpiących z powodu mobbingu w szkole, jak i osoby dorosłe, które stały się ofiarą dyskryminacji w pracy. W obu przypadkach pomoc Agencji detektywistycznej w przygotowaniu materiałów dla sądu może okazać się nieoceniona.

  • doradztwo na temat postępowania w przypadkach mobbingu i molestowania w pracy
  • pomoc w zgromadzeniu dowodów na potrzeby postępowania sądowego

Prowadzimy również sprawy dotyczące przemocy i molestowania seksualnego, sprawdzamy opiekunki do dzieci oraz zbieramy dowody do spraw rozwodowych.